[Top Hỏi Đáp] - At once là gì - Wiki Chấm HỏiThứ tự đánh giá kết quả bình chọn

AT ONCE | Định nghĩa trong Từ điển tiếng Anh Cambridge

at once ý nghĩa, định nghĩa, at once là gì: 1. immediately: 2. At once also means at the same time: . Tìm hiểu thêm.

Dictionary.cambridge.org 1 phút trước 1553 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Nghĩa của từ At once - Từ điển Anh - Việt - Tra từ - SOHA

› dict › en_vn › At_once

Tratu.soha.vn 3 phút trước 1256 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

AT ONCE - nghĩa trong tiếng Tiếng Việt - từ điển bab.la

Tra từ at once trong từ điển Tiếng Việt miễn phí và các bản dịch Việt khác.

Www.babla.vn 7 phút trước 1887 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

"at once" có nghĩa là gì? - Câu hỏi về Tiếng Anh (Anh) | HiNative

Right now I demand that you hand me your phone at once! · All at once, however, means all at the same time · Once means on one occasion. ...

Hinative.com 3 phút trước 525 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

at once trong tiếng Tiếng Việt - Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

I mean, all of these things were just these independent events that just came together all at once. Điều đó có nghĩa là các sự kiện độc lập đã đến tất cả đến cùng ...

Vi.glosbe.com 2 phút trước 752 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

At once là gì, Nghĩa của từ At once | Từ điển Anh - Việt - Rung.vn

› dict › en_vn › At_once

Www.rung.vn 3 phút trước 1915 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

all at once nghĩa là gì trong Tiếng Việt? - English Sticky

all at once nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm all at once giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của all at once.

Englishsticky.com 4 phút trước 1440 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Vietgle Tra từ - Định nghĩa của từ 'all at once' trong từ điển Lạc ...

Định nghĩa của từ all at once trong từ điển Lạc Việt. ... at the same time, all together, together, simultaneously, concurrently, in unison, as one. antonym: ...

Tratu.coviet.vn 4 phút trước 980 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

"at once" là gì? Nghĩa của từ at once trong tiếng Việt. Từ điển ...

at once. Từ điển WordNet. adv. without delay or hesitation; with no time intervening; immediately, ...

Vtudien.com 2 phút trước 1454 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Đồng nghĩa của at once - Idioms Proverbs - Synonym Dictionary

Alternative for at once. Đồng nghĩa: at a time, at one time, directly, forthwith, immediately, in real time, instantly, like a shot, now, right away, straight off, ...

Www.proverbmeaning.com 10 phút trước 1914 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

AT PRESENT, AT THE MOMENT,... - Ham Học Hỏi, Giỏi Tiếng ...

At present, at the moment, at once, just now, right now, right away. ... thường bị phụ thuộc vào điều kiên bên ngoài (nếu không sẽ bị cái gì đó. ... *Bên cạnh đó “at once” còn có nghĩa là: cùng 1 lúc (= at the same time, at a time)

Vi-vn.facebook.com 4 phút trước 1124 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Nghĩa của từ all at once, all at once là gì, Từ điển anh việt y ...

Nghĩa của từ all at once - all at once là gì. Dịch Sang Tiếng Việt: phó từ cùng một lúc. Từ điển chuyên ngành y khoa. Dictionary, Tra Từ Trực Tuyến, Online, ...

Phacdochuabenh.com 1 phút trước 694 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Phân biệt cách dùng once, one time , at once

Các từ once, one time , at once có nghĩa tiếng việt tương tự nhau ... như Oxford, Cambridge sẽ là hành trang không thể thiếu cho những ai ...

Dichthuat.org 7 phút trước 1615 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

All At Once Là Gì, Nghĩa Của Từ All At Once, Từ Điển Anh Việt ...

all at once1. Simultaneously. Dont answer all at once. One at a time, please.2. Suddenly and without warning. All at once, Henry began feeling ...

Mister-map.com 5 phút trước 505 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

All at once: trong Tiếng Việt, bản dịch, nghĩa, từ đồng nghĩa ...

Global warming is something that happens to all of us, all at once. Sự nóng lên toàn cầu là điều gì đó xảy ra với tất cả chúng ta, tất cả cùng một lúc.

Vi.opentran.net 10 phút trước 1692 Like