[Top Hỏi Đáp] - Business line là gì - Wiki Chấm HỏiThứ tự đánh giá kết quả bình chọn

"business line" là gì? Nghĩa của từ business line trong tiếng ...

Từ điển WordNet. n. a particular kind of product or merchandise; line, product line, line of products, line of merchandise, line of business. a nice line of shoes ...

Vtudien.com 1 phút trước 1762 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Main Business Line là gì? Định nghĩa, ví dụ, giải thích

Main Business Line là gì? · Main Business Line là Lĩnh Vực Kinh Doanh Chính; Nghiệp Vụ Chủ Yếu. · Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

Sotaydoanhtri.com 10 phút trước 631 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

business line nghĩa là gì trong Tiếng Việt? - English Sticky

business line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm business line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của business ...

Englishsticky.com 4 phút trước 1992 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

the business line - Từ điển số

the business line là gì? · the business line có nghĩa là ngành nghề kinh doanh · Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Hợp đồng.

Tudienso.com 8 phút trước 1202 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Tra Từ business line là gì

Dịch Nghĩa của từ business line - Tra Từ business line là gì ? Dịch Sang Tiếng Việt: business line //. *Chuyên ngành kinh tế -loại ngành nghề -mặt hàng kinh ...

Capnhatkienthuc.com 3 phút trước 1170 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Business line là gì, Nghĩa của từ Business line | Từ điển Anh ...

Business line là gì: phạm vi kinh doanh, phạm vi kinh doanh,

Www.rung.vn 3 phút trước 1780 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Nghĩa của từ Line of business - Từ điển Anh - Việt - Tra từ

Line of business. Bài từ dự án mở Từ điển Anh - Việt. Kinh tế. ngành hoạt động. ngành hoạt động: ngành kinh doanh. ngành kinh doanh. phạm vi kinh doanh ...

Tratu.soha.vn 8 phút trước 1510 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

LOB định nghĩa: Kinh doanh - Line Of Business

LOB có nghĩa là gì? LOB là viết tắt của Kinh doanh. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh ...

Www.abbreviationfinder.org 2 phút trước 1747 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Line Of Business / Ngành Hoạt Động; Ngành Kinh Doanh ...

Line Of Business / Ngành Hoạt Động; Ngành Kinh Doanh; Lãnh Vực Kinh Doanh; Phạm Vi Nghiệp Vụ; Phạm Vi Kinh Doanh; Mặt Hàng Kinh Doanh.

Www.saga.vn 5 phút trước 774 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Attention line là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa - Filegi.com

Definition - What does Attention line mean. In formal correspondence, a line of text denoting the intended recipient within an organization. In a business letter, it is ...

Filegi.com 5 phút trước 1120 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

lĩnh vực kinh doanh Tiếng Anh là gì? - Từ điển Dict9

lĩnh vực kinh doanh Tiếng Anh là gì? VIlĩnh vực kinh doanh. Từ điển Kinh tế (VN). □ line of business. lĩnh vực kinh doanh chính. □ main business line ...

Dict9.com 1 phút trước 1479 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

"Line Manager" nghĩa là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ trong Tiếng Anh

Hãy theo dõi bài viết dưới đây để hiểu hơn về Line Manager là gì: Định nghĩa ... Business manager: Giám đốc kinh doanh; Line business: Ngành kinh doanh ...

Www.studytienganh.vn 5 phút trước 1953 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Bottom Line là gì và cấu trúc cụm từ Bottom Line trong câu ...

They discussed a lot about his business model. Then, they asked him to tell the bottom line. Họ đã thảo luận rất nhiều về mô hình kinh doanh của anh ấy. Sau ...

Www.studytienganh.vn 7 phút trước 985 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Bottom line là gì ? Tìm hiểu nghĩa và ý nghĩa "bottom line"

Theo đó, nó có ý nghĩa là dùng để chỉ bảng thống kê lỗ hay lãi của 1 business. Trong các công ty, doanh nghiệp hiện nay sử dụng rất nhiều đến cụ từ bottom line ...

Thiepnhanai.com 9 phút trước 1939 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Tra từ 'main business line' - Nghĩa của từ 'main business line' là gì

Phiên bản mới: Vi-X-2020 |Nghĩa của từ : main business line: |*kinh tế -lĩnh vực kinh doanh chi... | Từ điển Anh - Việt | Từ điển Anh - Anh | Từ điển Việt - Anh ...

Vix.vn 6 phút trước 691 Like