[Top Hỏi Đáp] - Hội thánh là gì - Wiki Chấm HỏiThứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Hội Thánh là gì? - Hội Thánh của Đức Chúa Trời

“Hội-Thánh là một đoàn thể tín đồ (đã được tái sinh ) hiệp một bởi Đức Thánh Linh, có chung một niềm tin, tình yêu thương, một hy vọng mà Đấng Christ là đầu”. Hội thánh phổ thông còn gọi là Hội thánh vô hình, Hội thánh mầu nhiệm.

Vuongquocducchuatroi.net 9 phút trước 1838 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Hội Thánh là gì? - Hội Thánh của Đức Chúa Trời

› hoi-thanh-la-gi

Vuongquocducchuatroi.net 8 phút trước 1396 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Hội thánh là gì? - Got Questions

Hội thánh là thân thể của Đấng Christ trong đó Ngài là người đứng đầu. ... Thân thể Đấng Christ bao gồm hai khía cạnh: 1) Hội thánh phổ thông bao gồm tất cả ...

Www.gotquestions.org 6 phút trước 980 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

121. Hội Thánh nghĩa là gì? - Giáo Xứ Chính Tòa Đà Nẵng

– Khi ta lãnh nhận các Bí tích và nghe Lời Chúa, Chúa Kitô ở trong ta và ta ở trong Chúa, đó là Hội Thánh. Kinh Thánh không ngừng gợi lên cuộc ...

Www.giaoxuchinhtoadanang.org 4 phút trước 831 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

61. Hội Thánh Là Gì ? - Trung tâm Truyền Giáo Việt Nam

Hội Thánh gồm những người biết rõ Chúa là ai và rao truyền Phúc âm. Đó là những người mà Đức Chúa Trời hứa là sẽ ban cho sự cứu rỗi đời đời. Họ là những ...

Conduongvinhphuc.com 10 phút trước 981 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Giáo Lý Ơn Gọi _ Bài 13: Hội Thánh - Giáo Phận Vĩnh Long

Hội Thánh là cộng đoàn những người được tập họp bởi lời Chúa để trở thành dân Thánh của Thiên Chúa. Họ được nuôi dưởng bởi Lời Chúa và Mình Máu Chúa ...

Giaophanvinhlong.net 3 phút trước 1027 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Hội Thánh Là Gì? - Hướng Đi Ministries

Nghĩa của từ hội thánh (tiếng Hy-lạp là ekklesia) có nghĩa là những người được kêu gọi ra khỏi thế gian hay cũng gọi là sự tập hợp (assembly – ...

Huongdionline.com 5 phút trước 1224 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

2.1 Hội Thánh là gì? Những ai thuộc về Hội Thánh? | Giới Trẻ ...

Chính Đức Giêsu đã thiết lập Hội Thánh với mục đích, qua Ngài, sẽ đưa tất cả mọi người đến với Chúa Cha (xem 1.4). Điều này làm cho Hội ...

Gioitresaigon.net 7 phút trước 1559 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

BÀI 1: Hội Thánh Là Gia Đình Con Cái Thiên Chúa

T. Hội Thánh còn được gọi là dân Thiên Chúa, thân thể Chúa Ki-tô và đền thờ Chúa Thánh Thần.

Www.simonhoadalat.com 9 phút trước 1466 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Hội thánh: định nghĩa, người đứng đầu, và các thành viên

1. Hội thánh: định nghĩa ... Nhìn lướt qua về cách người ta thường nghĩ gì về chữ hội thánh cho thấy rằng, hầu hết mọi người sử dụng từ này với ý nghĩa đó là chỉ ...

Www.jba.gr 7 phút trước 1143 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Bài 7 Hội Thánh 1. Hội... - Giáo Lý căn bản Tin Lành | Facebook

1. Hội Thánh là gì? Hội Thánh là tập thể của những người thờ phượng Đức Chúa Trời, tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-su, và ...

Www.facebook.com 6 phút trước 1472 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

HỘI THÁNH - VietChristian Reader

Hội thánh địa phương là hội chúng thờ Chúa ở một địa phương cụ thể nhứt định nào đó. Hội thánh phổ thông là danh từ bao gồm tất cả các Hội thánh ở khắp mọi ...

Vietchristian.com 5 phút trước 1551 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Hội Thánh – tiếng việt - TJC.ORG

Hội Thánh. Hội thánh là gì? Danh từ “Hội thánh” có 2 nghĩa, Hội thánh là sự nhóm họp lại của các tín đồ trên thế giới, và cũng là một thân thể chung của tất cả ...

Tjc.org 7 phút trước 1449 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Hỏi: Sứ mạng của Hội thánh là gì? - Cùng nhau học giáo lý ...

Thưa: Hội thánh là mầu nhiệm bởi vì, trong thực tại hữu hình của mình, Hội thánh diễn tả và thực hiện một thực tại thiêng liêng, thần linh, chỉ có thể nhận ra bằng ...

Www.tonggiaophanhanoi.org 9 phút trước 1141 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Hội Thánh: 01 Tên Gọi, Ý Nghĩa, và Đặc Tính – Tìm Hiểu ...

Hội Thánh là do Đức Chúa Jesus Christ lập nên. Tên của Hội Thánh do Đức Thánh Linh cậy miệng và ngòi bút của các sứ đồ để bày tỏ cho con ...

Timhieuthanhkinh.com 8 phút trước 516 Like