[Top Hỏi Đáp] - In the nick of time là gì - Wiki Chấm HỏiThứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Words And Idioms 87: In The Nick Of Time, Time On One's ...

IN THE NICK OF TIME có nghĩa là chỉ vừa đúng lúc, hay vào phút cuối cùng, ngay trước khi quá muộn. Một cô dâu nói về vụ cha cô suýt nữa thì đến muộn cho đám cưới của cô như sau: PAULINE: My dad thought hed be clever taking a shortcut to the church.

Www.voatiengviet.com 6 phút trước 1499 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Words And Idioms 87: In The Nick Of Time, Time On One's ...

› words-and-idioms-87-03-...

Www.voatiengviet.com 5 phút trước 600 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Thành ngữ "in the nick of... - Wall Street English Vietnam ...

Thành ngữ in the nick of time (vừa kịp lúc) có thể dùng với nghĩa tích cực hoặc tiêu cực dựa trên ngữ cảnh đang được nói đến. ... In the nick of ...

Www.facebook.com 10 phút trước 938 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

IN THE NICK OF TIME | Định nghĩa trong Từ điển tiếng Anh ...

in the nick of time ý nghĩa, định nghĩa, in the nick of time là gì: 1. at the last possible moment: 2. at the last possible moment: . Tìm hiểu thêm.

Dictionary.cambridge.org 7 phút trước 1489 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

"In the nick of time" nghĩa là gì? - Journey in Life

In the nick of time có một từ mới là nick, nghĩa là vết cắt hay vết hằn nhỏ. In the nick of time có nghĩa là chỉ vừa đúng lúc, hay vào phút cuối ...

Www.journeyinlife.net 1 phút trước 1419 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

(JUST) IN THE NICK OF TIME | WILLINGO

in the nick of time được sử dụng khi người ta muốn nhấn mạnh đến ý: sẽ có hậu quả xấu xảy ra nếu không làm được điều đó vào giây phút cận ...

Willingo.com 9 phút trước 714 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

IN THE NICK OF TIME nghĩa là gì trong tiếng Anh | WILLINGO

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: IN THE NICK OF TIME. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

Willingo.com 3 phút trước 1707 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Nghĩa của từ In the nick of time - Từ điển Anh - Việt - Tra từ

Thành Ngữ. in the nick of time: đúng lúc. Xem thêm nick. Lấy từ « http://tratu.soha.vn/dict/en_vn/In_the_nick_of_time ». Từ điển: Thông dụng ...

Tratu.soha.vn 6 phút trước 700 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

là gì? Nghĩa của từ nick of time trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

English Idioms Dictionary. at the very last moment He was able to board the airplane just in the nick of time.

Vtudien.com 8 phút trước 1772 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

In the nick of time là gì, Nghĩa của từ In the nick of time | Từ ...

In the nick of time là gì: Thành Ngữ:, in the nick of time, đúng lúc.

Www.rung.vn 9 phút trước 1150 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

"In the Nick of time" có nghĩa là gì? - Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ ...

Định nghĩa In the Nick of time Just on time / barely on time |Just about on time or simply just on time.

Hinative.com 5 phút trước 1321 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Đồng nghĩa của just in the nick of time - Idioms Proverbs

Từ đồng nghĩa, cách dùng từ tương tự Đồng nghĩa của just in the nick of time.

Www.proverbmeaning.com 5 phút trước 1147 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

In the Nick of Time - Kịp thời, đúng lúc » VOA: English in a ...

It is good to arrive to important events on time, or even early. Anna: I was ... If something happens in the nick of time, it happens at the last possible moment, just before it is too late. Nick was the word ... the Catch? - Vấn đề nằm sau đó là gì?

Www.tienganh123.com 8 phút trước 1930 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Trái nghĩa của in the nick of time - Từ đồng nghĩa

Adverb. In a manner of bad luck, or due to an unlucky circumstance. unfortunately unluckily regrettably lamentably sadly unhappily woefully alas regretfully ...

Tudongnghia.com 10 phút trước 1478 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

"in the nick of time" có nghĩa là gì? - Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ ...

Định nghĩa in the nick of time Just in time.

Hinative.com 3 phút trước 1875 Like