[Top Hỏi Đáp] - Rubber band là gì - Wiki Chấm HỏiThứ tự đánh giá kết quả bình chọn

RUBBER BAND | Định nghĩa trong Từ điển tiếng Anh ...

rubber band ý nghĩa, định nghĩa, rubber band là gì: 1. a thin ring of rubber used for holding things together: 2. a thin ring of rubber used for…. Tìm hiểu thêm.

Dictionary.cambridge.org 8 phút trước 1713 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

"rubber band" là gì? Nghĩa của từ rubber band trong tiếng Việt ...

rubber band. Từ điển WordNet. n. a narrow band of elastic rubber used to hold things (such ...

Vtudien.com 10 phút trước 678 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Rubber band là gì, Nghĩa của từ Rubber band | Từ điển Anh ...

Rubber band là gì: Danh từ: dây chun, dây cao su (dùng để buộc đồ vật) (như) elastic, dây thun, dây thun (để gói đồ),

Www.rung.vn 6 phút trước 1829 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

RUBBER BAND - nghĩa trong tiếng Tiếng Việt - từ điển bab.la

Tra từ rubber band trong từ điển Tiếng Việt miễn phí và các bản dịch Việt khác.

Www.babla.vn 10 phút trước 1228 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Nghĩa của từ rubber band, rubber band là gì, Từ điển anh việt ...

Nghĩa của từ rubber band - rubber band là gì. Dịch Sang Tiếng Việt: Danh từ dây chun, dây cao su (dùng để buộc đồ vật) (như) elastic ...

Phacdochuabenh.com 3 phút trước 1541 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Nghĩa của từ Rubber band - Từ điển Anh - Việt - Tra từ - SOHA

Rubber band. Bài từ dự án mở Từ điển Anh - Việt. Thông dụng. Cách viết khác elasticỵband. Danh từ. Dây chun, dây cao su (dùng để buộc đồ vật) (như) elastic ...

Tratu.soha.vn 5 phút trước 1541 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Từ elastic band nghĩa là gì, định nghĩa & ý nghĩa của từ elastic ...

Cùng tìm hiểu nghĩa của từ: elastic band nghĩa là sợi dây thun.

Tudien.me 8 phút trước 1303 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

rubber band trong tiếng Tiếng Việt - Tiếng Anh-Tiếng Việt ...

Xem qua các ví dụ về bản dịch rubber band trong câu, nghe cách phát âm và ... cũng có thể bao gồm dây, dải cao su và các phần khác, được gọi là Toy-Con.

Vi.glosbe.com 6 phút trước 1780 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Rubber Band Là Gì - Elastic Band Trong Tiếng Tiếng Việt

Rubber band là gì. 1 Thông dụng 1.1 Danh từ là một.1.1 Dây chun, dây cao su đặc (dùng làm buộc trang bị vật) ( ...

Thienmaonline.vn 9 phút trước 734 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

elastic band nghĩa là gì trong Tiếng Việt? - English Sticky

elastic band nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách ... rubber band: a narrow band of elastic rubber used to hold things (such as ...

Englishsticky.com 8 phút trước 1486 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

rubber band nghĩa là gì trong Tiếng Việt? - English Sticky

rubber band nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rubber band giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rubber ...

Englishsticky.com 7 phút trước 1006 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

rubber band Tiếng Anh là gì? - Từ điển Dict9

[rʌbəbænd]. Cách viết khác: elastic band. ◘, [ilæstikbænd]. *, danh từ. □, dây chun, dây cao su (dùng để buộc đồ vật) (như) elastic ...

Dict9.com 1 phút trước 1177 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Bo thun Tiếng Anh là gì? - Elastic band - Từ điển số

Elastic band trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Elastic band tiếng anh chuyên ...

Tudienso.com 1 phút trước 838 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Câu ví dụ,định nghĩa và cách sử dụng của"Rubber" | HiNative

Q: “till the rubber band pops” in 221 có nghĩa là gì? A: Benjies are also known as $100 bills in America and money is usually wrapped with a rubber band.

Hinative.com 6 phút trước 1433 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Tra từ 'elastic band' - Nghĩa của từ 'elastic band' là gì - vix.vn

Phiên bản mới: Vi-X-2020 |Nghĩa của từ : elastic band: |ban nhạc đàn hồi * - (British) rubber ... | Từ điển Anh - Việt | Từ điển Anh - Anh | Từ điển Việt - Anh ...

Vix.vn 1 phút trước 1818 Like