[Top Hỏi Đáp] - Steering committee là gì - Wiki Chấm HỏiThứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Steering committee là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa

Steering committee là Ban chỉ đạo. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Steering committee - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Filegi.com 8 phút trước 788 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Steering committee là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa

› business-term › steering-committee

Filegi.com 6 phút trước 697 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Steering Committee là gì? Định nghĩa, ví dụ, giải thích

Steering Committee là gì? · Steering Committee là (Ủy) Ban Chỉ Đạo; Ban Lãnh Đạo; Ban Tổ Chức. · Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

Sotaydoanhtri.com 1 phút trước 1192 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

STEERING COMMITTEE | Định nghĩa trong Từ điển tiếng Anh ...

steering committee ý nghĩa, định nghĩa, steering committee là gì: 1. a group of people who are chosen to direct the way something is dealt with ...

Dictionary.cambridge.org 2 phút trước 1875 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Nghĩa của từ Steering committee - Từ điển Anh - Việt - Tra từ

Steering committee. Bài từ dự án mở Từ điển ... Từ đồng nghĩa. noun. council , executive committee , interlocking directorate , panel , quango , select committee.

Tratu.soha.vn 10 phút trước 1583 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Steering committee là gì, Nghĩa của từ Steering committee ...

Steering committee là gì: Danh từ: ban lãnh đạo, ban chỉ đạo, Nghĩa chuyên ngành: ban điều hành, Nghĩa chuyên ngành: ban chỉ đạo, ban lãnh đạo,...

Www.rung.vn 4 phút trước 740 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

steering committee nghĩa là gì trong Tiếng Việt? - English Sticky

steering committee nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steering committee giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa ...

Englishsticky.com 2 phút trước 1679 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

project steering committee nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

project steering committee nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm project steering committee giọng bản ngữ. Từ đồng ...

Englishsticky.com 8 phút trước 756 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Nghĩa của từ steering committee, steering committee là gì, Từ ...

Nghĩa của từ steering committee - steering committee là gì. Dịch Sang Tiếng Việt: Danh từ ban lãnh đạo, ban chỉ đạo. Từ điển chuyên ngành y khoa. Dictionary ...

Phacdochuabenh.com 2 phút trước 1318 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

"steering committee" là gì? Nghĩa của từ steering committee ...

Phát âm steering committee. steering committee /stiəriɳkəmiti/. danh từ ... n. a committee to arrange the order of business for some larger (legislative) body ...

Vtudien.com 4 phút trước 1538 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

"project steering committee" là gì? Nghĩa của từ project ...

Tra cứu từ điển Anh Việt online. Nghĩa của từ project steering committee trong tiếng Việt. project steering committee là gì? Tra cứu từ điển trực tuyến.

Vtudien.com 6 phút trước 1014 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Từ steering committee nghĩa là gì, định nghĩa & ý nghĩa của từ ...

Các kết quả tìm kiếm liên quan cho steering committee. Những từ có chứa steering committee in its definition in Vietnamese - English dictionary:

Tudien.me 1 phút trước 982 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

PSC định nghĩa: Ban chỉ đạo dự án - Project Steering ...

Định nghĩa của PSC, PSC có nghĩa gì, có nghĩa là PSC, Ban chỉ đạo dự án, PSC là viết tắt của Ban ... Định nghĩa bằng tiếng Anh: Project Steering Committee ...

Www.abbreviationfinder.org 8 phút trước 1959 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Nghĩa của từ steering committee, từ steering committee là gì ...

steering committee /stiəriɳkəmiti/ nghĩa là: ban lãnh đạo, ban chỉ đạo... Xem thêm chi tiết nghĩa của từ steering committee, ví dụ và các thành ngữ liên quan.

Toomva.com 6 phút trước 909 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Nghĩa của từ committee, từ committee là gì? (từ điển Anh-Việt ...

executive committee. uỷ ban chấp hành. standing committee. uỷ ban thường trực. Từ gần giống. steering committee sub-committee vigilance committee select ...

Toomva.com 5 phút trước 1124 Like