[Top Hỏi Đáp] - Steering committee là gì - Wiki Chấm HỏiThứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Steering committee là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa

Steering committee là Ban chỉ đạo. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Steering committee - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Filegi.com 8 phút trước 1167 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Steering committee là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa

› business-term › steering-committee

Filegi.com 9 phút trước 1651 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Steering Committee là gì? Định nghĩa, ví dụ, giải thích

Steering Committee là gì? · Steering Committee là (Ủy) Ban Chỉ Đạo; Ban Lãnh Đạo; Ban Tổ Chức. · Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

Sotaydoanhtri.com 6 phút trước 1316 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

STEERING COMMITTEE | Định nghĩa trong Từ điển tiếng Anh ...

steering committee ý nghĩa, định nghĩa, steering committee là gì: 1. a group of people who are chosen to direct the way something is dealt with ...

Dictionary.cambridge.org 7 phút trước 1049 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Nghĩa của từ Steering committee - Từ điển Anh - Việt - Tra từ

Steering committee. Bài từ dự án mở Từ điển ... Từ đồng nghĩa. noun. council , executive committee , interlocking directorate , panel , quango , select committee.

Tratu.soha.vn 10 phút trước 1761 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Steering committee là gì, Nghĩa của từ Steering committee ...

Steering committee là gì: Danh từ: ban lãnh đạo, ban chỉ đạo, Nghĩa chuyên ngành: ban điều hành, Nghĩa chuyên ngành: ban chỉ đạo, ban lãnh đạo,...

Www.rung.vn 4 phút trước 835 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

steering committee nghĩa là gì trong Tiếng Việt? - English Sticky

steering committee nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steering committee giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa ...

Englishsticky.com 5 phút trước 1406 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

project steering committee nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

project steering committee nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm project steering committee giọng bản ngữ. Từ đồng ...

Englishsticky.com 2 phút trước 969 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

"steering committee" là gì? Nghĩa của từ steering committee ...

Phát âm steering committee. steering committee /stiəriɳkəmiti/. danh từ ... n. a committee to arrange the order of business for some larger (legislative) body ...

Vtudien.com 10 phút trước 875 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

"project steering committee" là gì? Nghĩa của từ project ...

Tra cứu từ điển Anh Việt online. Nghĩa của từ project steering committee trong tiếng Việt. project steering committee là gì? Tra cứu từ điển trực tuyến.

Vtudien.com 8 phút trước 1675 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Nghĩa của từ steering committee, steering committee là gì, Từ ...

Nghĩa của từ steering committee - steering committee là gì. Dịch Sang Tiếng Việt: Danh từ ban lãnh đạo, ban chỉ đạo. Từ điển chuyên ngành y khoa. Dictionary ...

Phacdochuabenh.com 7 phút trước 1067 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

steering committee Tiếng Anh là gì? - Từ điển Dict9

steering committee Tiếng Anh là gì? ... là gì? ENsteering committee ... noun a committee that decides on the priorities or order of business of an organization.

Dict9.com 1 phút trước 1811 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Từ steering committee nghĩa là gì, định nghĩa & ý nghĩa của từ ...

Các kết quả tìm kiếm liên quan cho steering committee. Những từ có chứa steering committee in its definition in Vietnamese - English dictionary:

Tudien.me 10 phút trước 1805 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Tên một số chức danh, tổ chức Đảng và đoàn thể dịch sang ...

Vertaal deze pagina

Dichthuat.org 7 phút trước 574 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Nghĩa của từ steering committee, từ steering committee là gì ...

steering committee /stiəriɳkəmiti/ nghĩa là: ban lãnh đạo, ban chỉ đạo... Xem thêm chi tiết nghĩa của từ steering committee, ví dụ và các thành ngữ liên quan.

Toomva.com 1 phút trước 1814 Like