[Top Hỏi Đáp] - Thể chế kinh tế là gì - Wiki Chấm HỏiThứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Thể chế kinh tế là gì? Vai trò và chức năng của thể chế kinh tế ...

Thể chế kinh tế là “luật chơi” chính thức (Hiến pháp, các Bộ luật và Luật, các văn bản dưới Luật, các chính sách và cơ chế tổ chức thực thi các văn bản đó do Nhà nước hiện thời đặt ra) và phi chính thức (các qui tắc bất thành văn, qui phạm, những điều cấm kị mà các nhóm người trong xã hội tham gia hoạt động trong nền ...

Luatduonggia.vn 10 phút trước 932 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Thể chế kinh tế là gì? Vai trò và chức năng của thể chế kinh tế ...

› the-che-kinh-te-la-gi-vai-tro-va-...

Luatduonggia.vn 3 phút trước 1949 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Thể chế kinh tế (Economic Institutions) là gì? Nội dung

Thể chế kinh tế là luật chơi chính thức (Hiến pháp, các Bộ luật và Luật, các văn bản dưới Luật, các chính sách và cơ chế tổ chức thực thi các ...

Vietnambiz.vn 10 phút trước 1364 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THỂ CHẾ KINH TẾ

Thể chế kinh tế luôn là vấn đề trọng yếu, không những tác động trực tiếp đến phát ... quyết về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, ... trong nền kinh tế đó; mà đã là “luật chơi” thì dù “chơi” gì cũng vậy, yêu cầu bắt.

Tailieu.ttbd.gov.vn:8080 3 phút trước 1038 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ ...

Thứ nhất, cần hướng theo tiêu chí kinh tế thị trường do Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) yêu cầu (thời hạn cho Việt Nam là 2018). Trong các ...

Vass.gov.vn 1 phút trước 611 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

TIẾP TỤC HOÀN THIỆN THẾ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ...

Có nghĩa là, các chủ thể kinh tế thông qua thị trường mà liên kết với nhau, tạo thành một chỉnh thể kinh tế - xã hội thống nhất. - Chức năng phân phối và hướng ...

Www.xaydungdang.org.vn 9 phút trước 534 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ ...

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội XIII nêu rõ: “KTTT định hướng XHCN là mô hình kinh tế tổng quát ...

Www.qdnd.vn 9 phút trước 1387 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Đối thoại về thể chế kinh tế thị trường Việt Nam - Báo Nhân Dân

Tọa đàm khoa học “Đối thoại về thể chế kinh tế thị trường Việt Nam”. ... Theo nhiều chuyên gia kinh tế, kinh tế thị trường hiện đại là nền kinh tế trong ... có quyền tự do kinh doanh; tự do quyết định sản xuất cái gì, sản xuất bao ...

Nhandan.com.vn 10 phút trước 1315 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Xây dựng thể chế kinh tế thị trường Việt Nam

Ban hành Hiến pháp năm 2013 và tập trung sửa đổi, hoàn thiện các luật, pháp lệnh và văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, nhất là ...

Vovworld.vn 10 phút trước 518 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa – Wikipedia ...

Nó được mô tả là một nền kinh tế thị trường nhiều thành phần, trong đó khu vực kinh tế nhà nước giữ ... Về câu hỏi thế nào là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bộ trưởng Bộ Kế hoạch ... Làm gì có cái thứ đó mà đi tìm.

Vi.wikipedia.org 5 phút trước 1282 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Những nội dung mới về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường ...

TCCS - Đổi mới, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) là một nội dung quan trọng trong Văn kiện các đại ...

Www.tapchicongsan.org.vn 6 phút trước 1795 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

KINH TẾ HỌC THỂ CHẾ - Quản lý đất đai

Kinh tế học thể chế là một chuyên ngành đang ngày càng giành được ảnh hưởng ... nguyên hậu chiến về những gì có thể đạt được thông qua chính sách công.

Land.hcmunre.edu.vn 2 phút trước 982 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Thể chế kinh tế với ổn định và phát triển chế độ chính trị

Thể chế kinh tế là toàn thể các luật chơi chính thức và phi chính thức điều tiết và chi phối các quan hệ, hoạt động mang tính kinh tế của con ...

Lyluanchinhtri.vn 1 phút trước 1444 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Thế chế là gì ? Khái niệm thể chế được hiểu như thế nào ?

1. Khái niệm thể chế ... Thế chế là những quy định, luật lệ của một chế độ xã hội buộc mọi người phải tuân theo (nói tổng quát). Hệ thống các định ...

Luatminhkhue.vn 6 phút trước 1131 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Hoàn thiện đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng ...

Thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam là một vấn đề ... gì là phù hợp để không chèn lấn và làm giảm không gian kinh tế của ...

Vnu.edu.vn 4 phút trước 723 Like